Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку компанія ZOOELITA (адреса сайту https://zooelita.com/ ), може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину, соціальних мереж та мережі магазинів роздрібного продажу.  

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація компанії ZOOELITA (далі – Адміністрація)» – співробітники, які займаються управлінням сайтом, соціальними мережами та магазинами мережі роздрібного продажу та діють від імені компанії ZOOELITA. Вони організовують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними. 

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певної чи фізичній особі (суб'єкту персональних даних).   
1.1.3. "Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави відповідно до чинного законодавства України.
1.1.5. «Клієнт компанії ZOOELITA» – особа, яка колись купувала продукцію компанії на сайті, в соціальних мережах або в магазинах роздрібної мережі компанії ZOOELITA. 

1.1.6. Cookies — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і збережений на комп'ютері Клієнта компанії ZOOELITA, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту. 

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.  
 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання цього сайту Клієнтом компанії ZOOELITА означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Клієнта компанії. 

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт компанії ZOOELITA повинен припинити використання сайту інтернет-магазину, а також використовувати форми збору даних в інших інтернет-ресурсах або магазинах мережі. 

2.3.Ця Політика конфіденційності застосовується лише до ресурсів Компанії ZOOELITA. Компанія не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Клієнт компанії ZOOELITA може перейти за посиланнями, доступними на сайті Інтернет-магазину чи соціальних мереж компанії. 

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Клієнт компанії ZOOELITA.  
      

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Клієнт компанії ZOOELITA надає на запит Адміністрації при оформленні замовлення, придбанні товару. 

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Клієнтам компанії шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-магазину або соціальних мережах ZOOELITA, а також шляхом надання усної інформації для внесення до бази даних у мережі магазинів роздрібного продажу та включають наступну інформацію: 

3.2.1. ПІБ Клієнта компанії ZOOELITA; 

3.2.2. контактний телефон Клієнта компанії ZOOELITA; 

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail) (в інтернет магазині та соціальних мережах); 

3.2.4. адреса доставки Товару (в інтернет-магазині); 

3.2.5. місце проживання Клієнта компанії (в інтернет-магазині);    

3.3. Інтернет-магазин захищає дані, що автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):
IP адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
час доступу;
адресу сторінки, де розташований рекламний блок;
реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, які потребують авторизації.
3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена ​​вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КЛІЄНТА КОМПАНІЇ 

4.1. Персональні дані Клієнта компанії ZOOELITA Адміністрація може використовуватись з метою: 

4.1.1. Ідентифікації Клієнта компанії ZOOELITA, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом із Інтернет-магазином ZOOELITA. 

4.1.2. Надання Клієнту компанії доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину. 

4.1.3. Встановлення з Клієнтом компанії р зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів та заявок від Клієнта компанії. 

4.1.4. Визначення місця знаходження Клієнта компанії для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству. 

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Клієнтом компанії. 

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Клієнт дав згоду на створення облікового запису. 

4.1.7. Повідомлення Клієнта компанії про стан Замовлення. 

4.1.8. Оброблення та отримання платежів, підтвердження податку чи податкових пільг Клієнту компанії. 

4.1.9. Надання Клієнту компанії ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту інтернет-магазину. 

4.1.10. Надання Клієнту компанії з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Компанії або від імені партнерів. 

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Клієнта компанії. 

4.1.12. Надання доступу Клієнту компанії на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень та послуг. 
  

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Клієнта компанії ZOOELITA здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. 

5.2. Клієнт компанії погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, виключно з метою виконання замовлення Клієнта компанії.   

5.3. Персональні дані Клієнта компанії ZOOELITA можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та у порядку, встановленому законодавством України. 

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація інформує Клієнта компанії про втрату або розголошення персональних даних. 

5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Клієнта компанії ZOOELITA від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. 

5.6. Адміністрація спільно з Клієнтом компанії вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Клієнта компанії ZOOELITA.  
 

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Клієнт компанії ZOOELITA зобов'язаний: 

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування всіма послугами Компанії. 

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації. 

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана: 

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності. 

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Клієнта компанії, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Клієнта компанії, крім п. 5.2. та п. 5.3. цієї Політики Конфіденційності. 

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Клієнта компанії згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. 

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Клієнта компанії, з моменту звернення або запиту Клієнта компанії або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.  

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, понесені Клієнтом компанії у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п.. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією.
7.2.3. Була розголошена за згодою Клієнта компанії ZOOELITA. 

 

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Клієнтом компанії ZOOELITA та Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору). 

8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії. 

8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України. 

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Клієнтом компанії ZOOELITA та Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.  
  

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Клієнта компанії ZOOELITA. 

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 

9.3. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти у розділі «КОМЕНТАРІ».